Тәуелсіздік күніңіз құтты болсын!

Достар, Тәуелсіздік Күніңізді құттықтаймыз!

Осы қайырлы таң, бізге еліміздің кұаты мен кеңесі, тарихы мен күйімен байсыздығы және күнігінің күзетіндігі туралы ескертеді. Біз елімізге тыныш, өндіріс, сенімді болашақ және біздің кезімізге ырқын шығаруы үшін тілейміз!

Тәуелсіздік Күніңізді құттықтаймыз!

Друзья, поздравляем с Днём Независимости! 

Этот знаменательный праздник напоминает нам о силе и гордости нации, о богатстве истории и культуры нашей  страны. Желаем нашей стране мира, процветания, уверенного будущего и благополучия для каждого из нас! 

С Днём Независимости!